Jaroslav Cerman: Let’s play propaganda / Jaroslav Cerman: Let’s play propaganda

Přestože počítačové hry u veřejnosti stále nejsou vnímány jako umění na úrovni filmů nebo knih, ani ony se nevyhnuly politické propagandě a interpretaci zažitých mýtů. O to markantnější je to u her, které se zabývají válečnou tema- tikou. Dva tituly, Spec Ops: The Line a Syrian Warfare dokázaly vzbudit ohlas nikoliv svou hratelností, ale poselstvím, které v sobě nesou. Jedna jako propagandistická, ale řemeslně výborná klasic- ká strategie, druhá jako na první pohled obyčejná vojenská akce, která ale nečekaně přesvědčivě zkoumá skryté hlubiny lidské duše a mytologizaci války. V čem se hry liší a co mají společné? Přijďte se podívat sami.