Jaroslav Daneš: Tragédie a válka / Jaroslav Daneš: Tragedy and War

Zkušenost s válkou a bojem byla základní zkušeností občana starověké řecké „polis“. Není proto divu, že válka byla stěžejním tématem starověké řecké orální kultury, literatury i dramatu.Eposy jako Ilias a Odyssea plni paradigmatickou úlohu, pokud jde o vhled do příčin a povahy války, jejího průběhu a dopadů. Starověká athénská tragédie, která do značné míry čerpá inspiraci z epiky, velmi často tematizuje válku a její problémy. Přednáška se bude zabývat tím, jak se s tématem války v epice a tragédii pracuje v současnosti. V souvislosti s originálním dílem amerického psychiatra Jonathana Shaye je tragédie využívaná při terapii válečných veteránů, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Tragédie slouží jako medium komunikace utrpení a katarze.