Jiří Janák: Tajemství mumifikace a mumie ve filmu / Jiří Janák: The Secrets of Mummification and Mummies on Screen

Balzamovací rituál a proces mumifikace patří k největším tajemstvím staroegyptské civilizace, která již ve starověku budila zájem, obdiv a někdy také úděs v očích cizinců i dobyvatelů. Mumifikace a mumie se tak (vedle pyramid) postupem doby staly něčím pro Egypt naprosto typickým. Díky tomu se s těmito ikonami egyptské kultury setkáváme téměř ve všech knihách a filmech, které se tématu starého Egypta byť jen trochu dotknou. Přednáška Tajemství mumifikace a mumie ve filmu přiblíží náboženské důvody vzniku balzamování a představí unikátní objev z Abúsíru, jenž umožňuje velmi podrobně rekonstruovat proces mumifikace. Zároveň ukáže, jak věrně či naopak nereálně byly a jsou zobrazovány mumie ve filmu.