Jiří Klůc: Fenomén 20. a 21. století: Ženy v československé a české armádě / Jiří Klůc: Women in Czech and Czechoslovak army

Dnes jen málokoho zaskočí, že v české armádě slouží i ženy. Nebylo tomu tak ale vždycky. Zlom představovala druhá světová válka. Právě ta otevřela ženám dveře do kdysi striktně mužského světa. Byť ženy stále tvoří v české armádě menšinu a leckdo se zdráhá je považovat za plnohodnotné vojačky, rok od roku zastávají nejen základní vojenské pozice, ale získávají také posty s vyššími hodnostmi. Ještě v průběhu první republiky bylo přitom nemyslitelné, aby ženy byť jen pomýšlely na službu v armádě. Historik Jiří Klůc se v přednášce Fenomén 20. a 21. století – Ženy v československé a české armádě zaměří na historii vstupování žen do této v české kultuře tradičně a maskulinně pojaté instituce.