Jiří Klůc: Neuvěřitelný příběh Malvíny Fantové, první ženy v čs. armádě / Jiří Klůc: The incredible story of Malvína Fantová, the first woman in the Czechoslovak army

Malvína Fantová chtěla odjet do Anglie, osud ji ale zavedl jinam. Fiktivním sňatkem s komunistou si zachránila život a v roce 1942 se stala vůbec první ženou u československé vojenské jednotky v SSSR. Pro ostatní dívky byla Fantová vzorem. Přímo v bojích o Sokolovo se například vyznamenala záchranou života mnoha vojáků. „Bylo jich tolik, že jsme nevěděli, koho se dříve ujmout. Oni celou dobu krváceli, protože jsem neměla s čím první pomoc udělat, ale tahala jsem je za sebou do bezpečí.“ Po osvobození Československa zůstala sloužit v armádě. Její nenávist ke komunismu byla ale taková, že před hrozbou zatčení raději zvolila počátkem roku 1949 emigraci do Izraele.