Jiří Klůc: Zapomenutí váleční veteráni / Jiří Klůc: Forgotten War Veterans

Ve válce bojovali za svobodu Československa. Skoro nikdo si na ně ale dnes nevzpomene. Dokonce se jim často nedostalo ani uznání válečných veteránů. A to i přesto, že zájem o Česko jim dodnes nechybí. Mezi československými emigranty bylo jak po komunistickém puči roku 1948, tak po srpnu 1968 poměrně hodně těch, kteří bojovali v československé armádě během druhé světové války. Řada z nich se po pádu komunismu do země vrátila, jsou ovšem i tací, kteří z různých důvodů v zahraničí zůstali. Zatímco bývalé příslušníky britského Královského letectva Česká republika uznala, mnozí jiní se takové pozornosti doposud nedočkali. Nemluvě o těch, kteří navzdory své odvaze a statečnosti zemřeli v zapomnění.