Joseph Campbell a Síla mýtu: Láska a bohyně / Joseph Campbell and The Power Of Myth: Love and the Goddess

Jak se zrodil západní ideál romantické lásky a jak se liší od lásky k Bohu? Jaké je postavení bohyně a matky ve světové mytologii? V pořadí pátém dílu slavné série PBS se Joseph Campbell a Bill Moyers zaměřují na mýtickou dimenzi lásky a ženy. Jak západní společnost vnímá lásku mezi dvěma lidmi, může být ještě dnes odlišné od mnoha jiných kultur na zemi, a koncept lásky se proměňuje nejen napříč národy a náboženstvími, ale i historickými epochami. Nejinak je tomu u postavení ženy a jejích inkarnací do Matky Přírody, Matičky Země, rodičky, živitelky nebo panenky Marie. Dva muži se ve svém dialogu snaží zachytit esenci dvou silných entit, mocných sil, hybatelek světa a lidských emocí.