Kdo bude psát naše dějiny / Who Will Write Our History

„Nepotřebujete zbraně, abyste bojovali. Můžete bojovat papírem a perem. To byla jedna z nejefektivnějších forem odporu. Zanechat časové kapsle, které vypoví: Nepovedlo se vám nás zabít.“ Americké dokudrama Kdo bude psát naše dějiny vypráví příběh tzv. Ringelblumova archivu, utajené skrýše několika tisíců unikátních dokumentů, které se nacházely pod varšavským ghettem. Židovská pracovní skupina Oneg Shabbat začala shromažďovat materiály o životě Židů v ghettu, o probíhajícím holocaustu a historii národa, který byl téměř vyhlazen. V létě roku 1942 tyto materiály během prvních deportací ghetta úspěšně zakopali. Dokumenty byly objeveny v troskách Varšavy až po válce, v roce 1946.