Kino doby kamenné / Stone Age Cinema

Francouzský archeolog a prehistorik Marc Azéma strávil více než 20 let zkoumáním pravěkých maleb, aby přidal nečekanou kapitolu k dějinám kinematografie... z dob paleolitu! Na základě revolučních hypotéz a svého výzkumu došel k názoru, že primitivní umělci reprezentovali sled událostí tak, že vyvinuli techniky pro znázornění pohybu překrytím nebo juxtapozicí obrazů. Díky těmto dvěma metodám tak prehistoričtí lidé zřejmě objevili jednu ze základních charakteristik vizuálního vnímání – doznívání zrakového vjemu – dávno před vynálezci optických hraček a kamer v 19. století. Vydejte se do slavných jeskyní Chauvet nebo Lascaux a prozkoumejte 20 000 let staré umění s Marcem Azémou, který je přesvědčen, že Homo sapiens byl zároveň i Homo cinematographicus.