Láska, práce a poznání – Osud Wilhelma Reicha / Love, Work and Knowledge – The Life and Trials of Wilhelm Reich

Wilhelm Reich byl ve své době známý především jako žák Sigmunda Freuda a autor kontroverzní teorie orgonu. Ačkoli byl na sklonku života považován za blázna, jeho odkaz stále budí pozornost. Dokumentární snímek Láska, práce a poznání – Osud Wilhelma Reicha představuje celoživotní dílo významného sexuologa a psychoanalytika, který se kromě výzkumných neúspěchů musel ve svém životě potýkat i s řadou absurdních společenských a politických předsudků. Kvůli svému židovskému původu a inklinaci k marxismu se stal terčem politických perzekucí. Jeho práce s orgonovými komorami, které měly údajně pomoci s léčbou rakoviny, byla pro změnu vyšetřována Americkým úřadem pro kontrolu léčiv a potravin.