Magické hlubiny: Rybníky a přehrady / The Secrets of the Deep: Ponds & Reservoirs

Česká krajina je doslova posetá rybníky a přehradami. Lidé je na našem území stavěli už od nepaměti. Jejich vodní ekosystém je přitom stejně bohatý a důležitý jako jejich okolí. Kdysi bylo na našem území vybudováno až 70 000 rybníků. Přestože z nich už dnes zbývá pouze třetina, stále nacházejí široké využití. Kromě toho, že zadržují vodu v krajině, slouží také k chovu ryb a udržování vodních ekosystémů. V neposlední řadě jsou často místy, kde se vyskytují unikátní druhy vodních rostlin a živočichů. Přehrady navíc poskytují lidem zásoby vody a zdroj alternativní energie. Navzdory jejich přetrvávající důležitosti se ovšem o jejich vodních ekosystémech stále mnoho neví.