MAPPA / MAPPA

HEAVY ROTATION / Alexandra Cihánska Máchová ⟳ Jonáš Gruska ⟳ Jiří Suchánek

Snahou vydavatelství mappa je objevování neprobádaných zvukových území a zároveň vytváření specifických posluchačských situací. Zajímá nás kurátorský přístup, jehož výsledkem je celistvý environment – komplexní vztah mezi umělci, posluchači, architekturou či jednotlivými zvukovými přístupy a fenomény. Zážitek na pomezí instalace, performance, intervence či prostorové kompozice.

Geodome (Parkán) je ideální prostor, ve kterém se může setkat naživo procesovaný hlas Alexandry Cihanské-Machové se zvuky podvodního společenství v čele s ampliónovým hlasatelem a poslem žabího království Jonášem Gruskou. Dočasný mappa kemping na závěr rozpustí Jiří Suchánek svojí multimediální kompozicí Perplex, pomocí které přezkoumává nestabilní podoby technorealismu. Půjde o ojedinělé uvedení tohoto díla mimo galerijní kontext.

Alexandra Cihanská-Machová míchá vlastní hlas s jinými synteticky generovanými zvuky jako jsou text-to-speech, solfeggio frekvence (léčivé frekvence) či extrémně transformované nalezené nahrávky. Organický hlas se plynule přelívá do algoritmických syntéz. Výsledkem je komplexní tvar, v kterém se stírají hranice mezi živým a neživým, harmonickým a disharmonickým. Zvuková a vizuální umělkyně je členkou mezinárodního live coding sdružení Kolektiv.

Jonáš Gruska je zvukový nadšenec, kurátor vydavatelství LOM a inovátor stejnojmenné laboratoře, která dnes slouží i jako kulturní prostor. V jeho tvorbě lze vystopovat dvě základní linie. Na jedné straně je to detailní zájem o jedinečné akustické fenomény. Sem patří poměrně obsáhlý katalog terénních nahrávek. V druhé linii se zvuky reálného světa slévají s digitálními texturami, z reálného se stává fiktivní, ze žabích nahrávek synteticky generovaná mytologie. Spevy (LOM, 2017) a Žaburina (LOM, 2018) jsou tak zvukovým průzkumem chaotických a donekonečna mutujících společenství, která se dokázala dlouhodobě skrývat před naším pohledem. Můžete se těšit na speciální vylepšené amplióny.

Jiří Suchánek je hybridní umělec, který se zaměřuje na audiovizuální instalace a multimediální průzkum, ve kterém využívá technologie jako „komunikátora“ či „překladatele“ konkrétních fenoménů. „Projekt Perplex, to jsou tři rotující akustická zrcadla odrážející zvuk a světlo v místnosti. Zkoumají možnosti rozšíření prostorových vlastností zvuku pomocí zapomenuté techniky. Načasováním a rychlostí otáčení jsou generovány náhodně a jejich (dis)harmonie se vyvíjejí nepředvídatelným způsobem. Instalace se zabývá teorií informací a (dis)interpretací zdrojových signálů. Tuto zastaralou techniku ​​používám v kontextu prostorového zvukového umění, abych prozkoumal jeho možnosti v roboticky řízeném přístupu.“