Mostafa Wazírí: Nejnovější archeologické nálezy v Egyptě / Mostafa Wazírí: Recent Discoveries from Egypt

Dr. Mostafa Wazírí, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta, ve své přednášce představí nejnovější aktivity v oblasti archeologických výzkumů a ochraně egyptských památek, které byly pod jeho vedením provedeny v Sakkáře, Tuně el-Gebel a Luxoru. Během posledních dvou let egyptské Ministerstvo památek významně rozšířilo své aktivity ve snaze ochránit a konsolidovat staroegyptské památky po celém Egyptě. A to jak ty již dávno odkryté, tak některé nově objevené. Jedná se o projekt, který přispěje nejen k záchraně památek Egypta, ale především k ochraně celosvětového kulturního dědictví. Výsledky tohoto zatím velmi úspěšného projektu, prováděného v Sakkáře a na dalších významných archeologických lokalitách Horního a Středního Egypta a také v Deltě, se setkaly s velkým ohlasem.