Náš nový prezident / Our New President

V Rusku je obsah televizních novin řízen státem. Maxima Pozdorovkina napadlo natočit experimentální dokument, kde nebude jediný pravdivý fakt. Není těžké uhodnout, jak tato dvě tvrzení souvisí. Tak jako každý národ v roce 2016, i Rusové se zatajeným dechem sledovali americké prezidentské volby. Většinu informací o kandidátech Clinton a Trumpovi získávali prostřednictvím televize a na jejich základě si zamilovali toho správného. Pozdorovkin skládá absurdní mozaiku nejmarkantnějších faktuálních „přešlapů“ odvysílaných v ruských zprávách, přičemž vehementně odmítá zaujmout postoj. Redukuje tak americké volby na materiál případové studie nových mediálních praktik a současné propagandy. A sledovat to je až fyzicky nepříjemné.