Dmitrievna / Dmitrievna

Producentka a performerka Dmitrievna, i když již usazená v Berlíně, bohatě čerpá ze svého česko-ukrajinského dědictví, slovanské kultury, ale zároveň se do jejího zvuku promítá tepající atmosféra berlínských klubů.