Nina Pixel / Nina Pixel

Mystická cesta noiseových obřadů je způsob, jakým Nina vypráví své industriální příběhy, které jsou zacyklené v nekonečných akustických světech a temném, špinavém technu. Často při tom využívá vlastních zkušeností, emocí a pocitů kombinovaných s nahrávkami, hrou na poškozené nástroje nebo na nástroje, které zcela neovládá za účelem vyjádření organické krásy nedokonalého života.