Otevřená pevnost / Open Fortress

Univerzity. Jsou masovými výrobnami lidí s titulem, nebo institucemi nezbytnými pro výchovu kultivovaných jedinců schopných kritického myšlení? Otevřená pevnost je poctou stoleté historii Masarykovy univerzity i náhledem na roli, kterou dnes univerzita plní. Historie jedné z největších univerzit u nás a rozhovory s jejími pedagogy a studenty tvoří dvě tváře dokumentu. Ten ve své rétorické formě kombinuje výkladový a participační přístup, přičemž druhý zmíněný převládá. Autoritativní voice-over Jiřího Dvořáka ustupuje do pozadí Ivo Bystřičanovi a otázkám ohledně smyslu univerzitních tradic či omezování svobody v prostředí Masarykovy univerzity.