Panel: Příběhy spolupráce ve vědě / Panel: Stories of Science Teamwork

Na AFO54 budeme mít unikátní příležitost zažít turbulentní atmosféru a vášně okolo rodícího se nového příběhu české vědy v panelu, který moderuje stejně jako v minulém roce Miroslav Bárta. V debatě se setkají nejcitovanější český vědec Pavel Hobza a pět ředitelů vědecko-výzkumných ústavů. Pět partnerů, kteří nastoupili v Česku smělou a unikátní cestu směrem ke spolupráci a integraci, s cílem konkurovat těm nejlepším vědeckým centrům v Evropě a na světě. Aktéři diskuze představí motivy a důvody pro prohloubení vzájemné spolupráce, zejména ve světle dramaticky se rozvíjející vědy v asijských zemích a stagnace českých vysokých škol v mezinárodních žebříčcích. Jde o příběh touhy po spolupráci či o přežití v kontextu české a světové vědy? Je vědecká spolupráce elitních týmů v dnešní konkurenční době možná? Jaká nese rizika a jaké výhody? Jak se koordinuje složitý a nákladný multidisciplinární výzkum? Jak mohou z vědecké spolupráce profitovat studenti? Přijďte debatovat nejen o budoucnosti vědy, ale i vysokoškolského vzdělávání v Česku.