Pavel Gončarov: Význam internetových memů pro výzkum mytologií / Pavel Gončarov: Internet Memes and Their Significance for Myth Studies

Většina teorií mýtu je postavena na analýze příběhů, které byly produktem hrstky autorů a vlivem času se překrucovaly. Internetové memy jsou však projevy lidové tvořivosti, které se dají po tisících přesně archivovat.Budeme díky fenoménu internetových memů schopni zformulovat novou teorii mýtu? Kultura je proměnlivou výslednicí mezilidských interakcí, které se uskutečňuji skrze rozličné symbolické systémy. Přednáška se bude zabývat otázkou, do jaké míry je možné a prokazatelné, že samotné výrazové systémy v kombinaci s faktorem času možná mají na finální sdělení nezanedbatelný, ale dříve nepostřehnutelný vliv. Praktickým příkladem bude srovnání západních internetových komiksů Rage Comics a jejich čínské obdoby Baozoumanhua.