Potřebuju tvůj mozek? / Why Do I Need You?

Člověk je nejvíce společenským druhem na Zemi. Je schopen všech možných vnějších společenských projevů od náklonnosti po nenávist. Je druhými ovlivnitelný. Jak s vnějšími podněty pracuje naše podvědomí a co v nás vyvolávají emoce lidí kolem nás? Série Mozek s Davidem Eaglemanem mapuje doktorův výzkum lidského mozku a představuje jednotlivá zákoutí mozkových závitů s odbočkami k aktuálním vědeckým pokrokům z oblasti neurověd. Co z nás dělá společenská stvoření, proč k životu potřebujeme interakci s ostatními, a jak je možné, že si necháme vsugerovat propagandu? Doktor Eagleman na tyto otázky nabízí přesvědčivé odpovědi z pozice neurovědce a vysvětluje, jak si lidský mozek postupně ospravedlní i genocidu.