Původ hudby / The Origins of Music

Nemusíme mít výborný hudební sluch či umět hrát na hudební nástroj, a přesto všichni máme podobné vrozené předpoklady pro vnímání hudby. Je hudba výsadou člověka, jak si myslel Darwin, nebo jde o evoluční jev, který máme společný s jinými živočichy? Snímek atraktivním způsobem představuje nové poznatky v oblasti biomuzikologie a psychologie hudby. Jeho cílem je ukázat, že koncept hudby jakožto výsledku tvůrčí činnosti vlastní pouze člověku již není uspokojivý. Hudba má z hlediska evoluce podobnou charakteristiku jako řeč, přesto se od ní v mnohém liší. Přestože pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou, její vztah k paměti stále zůstává spíše záhadou. Kromě jiného hudba ponouká k pohybu, spojuje nás s ostatními a vyvolává mnohdy velmi silné emoce.