Slavnostní zahájení + Po Okavangu / Opening Ceremony + Into the Okavango

Jak by vypadala planeta Země bez našich zásahů? Bez znečištění, ničení biodiverzity, panensky čistá a neposkvrněná? Říční delta Okavanga, jedno z mála míst nedotčených rukou člověka, se rok co rok zmenšuje. Co uděláme pro její záchranu? „Viděl jsem, jaký byl svět bez nás. To byl stěžejní moment,“ říká Steve Boyes, protagonista snímku Po Okavangu a iniciátor velké expedice, o které film pojednává. Cílem bylo prozkoumat celý říční systém, který deltu napájí, zjistit příčinu jejího zmenšování a přispět k ochraně nedotčené přírody. Jednotlivé členy expedice sledujeme na jejich čtyřměsíční cestě skrze tři africké státy, která představuje náročnější výzvu, než si kdokoliv z nich představoval.