Solidarita dle žen / Solidarity According to Women

V oficiálním vyprávění je historie Solidarity příběhem o mužích. Dějiny žen, disidentek, revolucionářek a bojovnic jsou dopsány tužkou jako poznámka na okraji. Bledne, protože ji nikdo nebere vážně. „Dějiny žen obrůstá plevel a mech. Jak je získat zpět? Jak o nich vyprávět?” ptá se autorka polského dokumentu Solidarita podle žen. Upozorňuje na jistou nerovnost mezi historickou reprezentací Solidarity jako mužského hnutí a tím, že ve skutečnosti byly počty žen a mužů v tehdejším polském uskupení téměř vyrovnané. Problém nastal v momentě, kdy ženy disidentky chtěly být součástí rozhodovacího procesu o směřování Solidarity a posléze také Polska osvobozeného od vlivu Sovětského svazu.