Space Race Hackathon / Space Race Hackathon

Na katedře geoinformatiky sa odehraje Hackathon, na kterém týmy během 48 hodin vytvoří vlastní projekt, který odprezentují odborné porotě. Výsledkem by měl být funkční prototyp softwaru. Hodnotit se bude technické provedení, míra invence, použitelnost, vtip a celkový přínos projektu. Hackathon bude zaměřený na problematiku dálkového průzkumu Země a hledání nových možností, jak využít získávaná data.