Stanislav Biler: České mýty / Stanislav Biler: Czech Myths

Historie je shluk náhodných událostí, které spolu většinou nijak nesouvisí. Pokud nejsme schopni určit předem, co nastane, pak nemůžeme ani zpětně tvrdit, že se určité věci stát musely. Nemusely. Stejně tak si nemusíme z historie vybírat příběhy, které si vybíráme, a vytvářet z nich národní mytologie. Bílá hora byla bezvýznamná šarvátka, Hitler by nás obsadil i bez Mnichova a na listopadu 1989 nemáme skoro žádnou zásluhu. Náš náhodný výběr mýtů, ze kterých si utváříme národní historii, svědčí především o absenci fantazie. Nemáme odvahu si představit smysluplnou minulost, a to stejné platí také o budoucnosti, která v kolektivní představě vypadá stejně jako současnost. Tedy nijak. Ale s lepšími silnicemi.