Termostat Země / Global Thermostat

Dokumentární film přehledně mapuje hlavní současné metody, které se snaží řešit množství oxidu uhličitého v atmosféře a jeho klimatické důsledky. Kromě přiblížení jednotlivých procesů snímek načrtává širší společenský kontext globálního oteplování. Otázka redukce emisí oxidu uhličitého je předmětem diskuzí již několik let. Stále však nedochází k výraznějším pokrokům v případných opatřeních. Dokument poukazuje na tzv. negativní emise – jak můžeme pomocí umělých procesů urychlit odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry? Jsou tyto návrhy uskutečnitelné? Jsou dostatečně efektivní? Kdo financuje případné výzkumy? A zásadní otázka: Jak přizpůsobit případná řešení sociálním a politickým normám?