Top Moment: Pavel Hobza / Top Moment: Pavel Hobza

Nejcitovanější český vědec profesor Pavel Hobza popisuje, co předcházelo a co následovalo po zásadním a neočekávaném průlomu, který naprosto změnil část lidského poznání o chemii. Dokument kombinuje rozhovory se samotným vědcem a komentáře dokumentaristy s archivními fotografiemi, čímž přibližuje Hobzovo celoživotní dílo, jež z něj učinilo nejcitovanějšího vědce v České republice. Profesor srozumitelně vysvětluje předmět svého bádání, tedy vodíkové vazby, a vzpomíná na průběh tohoto přelomového objevu, jemuž se vědecká obec zprvu zdráhala uvěřit, ale který mu vynesl uznání a výsadní postavení v oboru organické chemie a biochemie, v němž na katedře fyzikální chemie na Univerzitě Palackého působí.