V zapomnění: Ženy v naší vědě / Forgotten: Women in Czech Science

Vědkyním, které působily ve vzdělávacích institucích, není věnováno mnoho pozornosti. Výstava V zapomnění: Ženy v naší vědě se proto soustředí na osobnosti, s nimiž se v učebnicích nesetkáte. Adéla Kochanovská, Albína Dratvová, Helena Rašková, Julie Moschelesová, Ludmila Eckertová, Milada Paulová a Zdena Rábová patří mezi vědkyně, které zakládaly a rozvíjely vědecké obory na českých vzdělávacích institucích. Dnes je však zná málokdo. Výstava V zapomnění: Ženy v naší vědě NKC – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR se proto snaží upozornit na vědecké osobnosti, jejichž výzkum a snahu o rozvoj a popularizaci těchto oborů bychom si měli neustále připomínat.