Vít Lucuk: Zapomenuté osady na Jesenicku / Vít Lucuk: Forgotten settlements in Jeseník region

Československé pohraničí bývalo na Jesenicku jednou z poměrně dobře osídlených oblastí. I když se mapa osídlení stovky let proměňovala, po druhé světové válce z tohoto regionu zmizeli téměř všichni. Bydlet v pohraničí nebylo nikdy jednoduché. Tvrdý terén a náročné podmínky pro chov dobytka a pěstování plodin odrazovaly řadu potenciálních zájemců. Navzdory tomu se našli mnozí, kteří se na hranice Polska skutečně přestěhovali a relativně dobře prosperovali. Na konci druhé světové války ale musela většina obyvatelstva kvůli své německé národnosti odejít. Za sebou zanechali nejen pozemky, ale téměř všechno, co na nich stálo. Z osad se staly doslova ruiny a z vesnického života jen vzpomínky.