Vladimír Remek: Cesta do vesmíru / Vladimír Remek: Journey to Space

Už je to více než čtyři desetiletí, kdy se na palubě Sojuzu 28 vydal do vesmíru Vladimír Remek. Bezpochyby se jedná o významný milník ve vědecko-technických dějinách naší vlasti. Vždyť to byl první nesovětský a neamerický kosmonaut, a vlastně i první eurokosmoplavec. Jakou roli v jeho výpravě hrála věda a jakou politika? Mají vůbec cesty člověka do vesmíru nějaký smysl? Zanechal Remek na palubě orbitální stanice Saljut 6 nějaký vlastní odkaz? Přijďte se ho osobně zeptat. Moderuje ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.