Vor / The Raft

V roce 1973 se antropolog Santiago Genovés vydal s deseti dobrovolníky na tříměsíční cestu z Kanárských ostrovů přes oceán do Mexika na velmi malé lodi. Jeho cíl: zjistit, odkud se bere lidské násilí. Pro experiment byli vybráni lidé různých národností, náboženství i sociálních vrstev. Santiago Genovés se snažil vytvořit co nejlepší podmínky pro vznik jakéhokoli konfliktu mezi subjekty. Jejich pozorováním chtěl zjistit, jak by se dalo ve světě dosáhnout míru. Kontroverzní tříměsíční cesta se však vyvíjela neočekávaně, a to hlavně pro vědce samotného. V dokumentu se po více než čtyřiceti letech někteří účastníci opět setkávají a na dřevěné replice voru Acali vzpomínají na neobvyklou zkušenost.