Workshop: Propaganda / Workshop: Propaganda

Jsou naše názory záměrně ovlivňovány? Jak vypadá propaganda? Kde všude kolem nás se nachází? Co znamená kriticky myslet? Tyto otázky si zodpovíme s Kristýnou Doubravovou v dílně dramatické výchovy koncipované do dvou částí, v první si vyzkoušíme, jaké je to stát se součástí davu či něčí loutkou. V druhé části budeme bádat nad novinovými texty. Každý účastník si donese jeden kus novin ne starších než týden.

Rezervace na workshop zde.