Zahi Hawass: Mumie, pyramidy a Kleopatra + Miroslav Verner: 100 let české egyptologie / Zahi Hawass: Mummies, Pyramids and Cleopatra + Miroslav Verner: A Hundred Years Of Czech Egyptology

Na AFO54 se ve společné přednášce setkají legenda archeologie Zahi Hawass a profesor Miroslav Verner. Společná přednáška, dvě různá témata. Nové objevy a sto let české egyptologie

Zahi Hawass

Nejvýznamnější egyptský archeolog současnosti Zahi Hawass představí objevy, které staví naše poznání dějin starého Egypta do nového světla, od nalezení mumie královny Hatšepsut přes objevy související s Tutanchamonovou nejbližší rodinou až k poodhalení záhadné smrti Ramesse III. Ve své přednášce se bude věnovat také archeologickým objevům okolo Velké pyramidy a Sfingy v Gíze. Zaměří se ale i na objevy jinde Egyptě, ať už jde o tajný průchod uvnitř Chufuovy (Cheopsovy) pyramidy, nové archeologické nálezy v Sakkáře a Údolí králů nebo novinky z pátrání po hrobce královny Kleopatry.

Miroslav Verner

Prof. Miroslav Verner, mezinárodně uznávaný egyptolog, odborník na královský zádušní kult Egypta Staré říše a dlouholetý ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK, představí počátky, významné milníky i nejzajímavější objevy české egyptologie. Ve své přednášce se zaměří na nekropoli v Abúsíru, která leží mezi Gízou a Sakkárou a kde se nachází významné pohřebiště Staré říše, ale i mnohé památky z pozdějších dob. Posluchači se tak budou moci seznámit nejen s pyramidami králů, chrámy slunečního boha a hrobkami vysokých hodnostářů, ale například i s odkazem královského chrámového archivu, tajemným titulem královské manželky a matky Chentkaus II nebo s osudem královského holiče a manikéra Ptahšepsese, který se stal vezírem a nejvyšším soudcem Egypta. Přednáška proběhne u příležitosti stého výročí zahájení pravidelné egyptologické výuky na Univerzitě Karlově.