Zatajená léta / The Secret Years

Před rokem 1989 se v Maďarsku nemohlo mluvit o celé řadě témat. Jedním z nich bylo i téma homosexuální orientace. Dodnes mnoho lidí žije v přesvědčení, že gayové a lesby v Maďarsku tehdy neexistovali. Maďarská režisérka Mária Takács v roce 2009 natočila dokument o životě leseb před rokem 1989. Spoléhala se jak na osobní výpovědi několika žen, tak na dobové zasazení příběhů, se kterými se jí oslovené ženy svěřovaly. Jejím cílem bylo poukázat na to, že i navzdory tehdejší snaze zamlčet a vytěsnit existenci jakýchkoli neheterosexuálních modelů soužití, se lesby i gayové z maďarské společnosti nevytratili. Implicitně také upozornila na to, že některé přístupy k tomuto tématu se do maďarské společnosti opět vrátily.