Jiří Klůc: Fenomén 20. a 21. století: Ženy v československé a české armádě / Jiří Klůc: Women in Czech and Czechoslovak army / 2019-04-25 14:00:00