Jiří Klůc: Hrdinové východní fronty jako oběti komunistického režimu / Jiří Klůc: Heroes of Eastern front as victims of communist regime / 2019-04-26 17:30:00