Jiří Klůc: Neuvěřitelný příběh Malvíny Fantové, první ženy v čs. armádě / Jiří Klůc: The incredible story of Malvína Fantová, the first woman in the Czechoslovak army / 2019-04-28 11:00:00