museUM JINAK: otevřený program pro pedagogy a lektory

museUM JINAK: open programme for teachers and lecturers

Doprovodný programworkshop
Ukázky praktických workshopů od muzejních edukátorů zapojených do sítě museUM JINAK. Zástupci inovativních muzeí a institucí se podělí o nápady a zkušenosti, jakým způsobem lze edukačně pojmout různá témata ze školního učiva.
Program je otevřený pro veřejnost, zejména pro zájemce z řad pedagogů a lektorů hledajících inspiraci k novým formátům a metodám využitelných při tvorbě vzdělávacích aktivit. Nově vzniklá platforma zastřešená muzeem NaFilM propojuje muzejní kurátory a edukátory, kteří posouvají zažité hranice uvažování v oblasti českého muzejnictví. Více informací o síti a podrobný program na: https://museumjinak.cz
Délka: 360 min.
Webová stránka