Adam Táborský: Příroda v nás

Adam Táborský: The Nature in Us

Chvěníworkshop
Zahrada, krajina, les, divočina? Jak si jednotlivé formy přírody můžeme přinést blíže k sobě, do svého městského života? Během praktického workshopu si vyzkoušíme několik způsobů, jak se skrze přírodu dotknout vlastních prožitků.
Příroda může být naším zdrojem, může nám pomoci v sebeuvědomění. Jak může krajina vnější odrážet krajinu vnitřní, a naopak? Přijďte ze sebe setřepat zátěž z práce, ze školy, přemíry filmů – skrze prožitek k obnově pozornosti a načerpání sil společně s terapeutem Adamem Táborským z projektu Terapie mezi stromy.

Workshop proběhne venku, pouze v případě velmi nepříznivého počasí bude přesunut do vnitřních prostor.
Délka: 90 min.