Baron Artur Kraus + Podmanivá koróna

Baron Artur Kraus + The Breathtaking Corona

Česko-Slovenská soutěžfilmEnglish friendly
Baron Artur Kraus
Matouš Kotěra | Czech Republic | 2022 | 30’
Baron Artur Kraus byl renesančním člověkem, který zejména v astronomii předběhl svoji dobu. Dokument shrnuje společenský přínos vizionáře, cestovatele, popularizátora, vědce, sportovce a průkopníka aviatiky.

Pardubický rodák v roce 1912 otevřel první lidovou hvězdárnu ve střední Evropě. Vědec se také za války podílel na vzniku České astronomické společnosti a vytvořil jednu z nejstarších metod pozorování Slunce. Jakou výbavu měl ve své observatoři a čím přispěl do světa sportu?

Podmanivá koróna
Jonáš Jirovský | Česka republika | 2022 | 26’
Dříve vzkaz od bohů, dnes nezapomenutelná podívaná – zatmění Slunce je předmětem lidské fascinace odedávna. A přestože už jsme se o ní naučili leccos, koróna vědcům dodnes nabízí drobné záhady k rozlousknutí.

Délka: 56 min.