Best of AFO58: Lidi

Best of AFO58: Humans

Zvláštní uvedenífilm
Čestné uznání poroty Česko-Slovenské soutěže

Lidi
Kateř Tureček | Česká Republika | 2022 | 50’
Euforický film zprostředkovává upřímný vhled do života nebinárních a trans* lidí. Osobní a zároveň politické téma genderové identity je ilustrováno záběry intimních rodinných chvil při smažení řízků, slovácké Jízdy králů, ale i rozhovory o coming-outu u ohně a stahovacími páskami.