Entanglement XR

Entanglement XR

virtuální realita
Teorie kvantové fyziky se v díle Entanglement promítají do smyslového zážitku. Ilustruje koncept provázanosti, podivného vědeckého jevu, který se vzpírá vysvětlení.
Dílo osciluje mezi čtyřmi teoriemi: plynulostí času, multivesmírem, kodaňskou interpretací a dekoherencí. Tyto složité pojmy jsou filtrovány do audiovizuálně vyzařujících tabulek vedených vědou, technologií a citlivostí potřebnou k ilustraci toho, co nelze vizualizovat.