Gabriela Dymešová, Michaela Hapalová: Transgenerační přenos traumatu

Gabriela Dymešová, Michaela Hapalová: Transgenerational Transmission of Trauma

Chvěnípřednáškaworkshop
NUTNÁ REZERVACE

Workshop poskytne prostor pro krátký teoretický vhled do problematiky transgeneračního přenosu traumatu. Následně si každý účastník bude moci v bezpečí malé skupiny „sáhnout“ na vlastní transgenerační fenomény (ne nutně traumatické).
Ty často zůstávají skryté nebo neuvědomované, přesto však mohou mít zcela zásadní vliv na náš současný život. Otázkami týkajícími se transgeneračního přenosu traumatu se psychoterapeuti zabývají již celá desetiletí, avšak v poslední době se tento fenomén etabluje ve společnosti jako danost, která je zkoumána nejen na úrovni psychické, ale také genetické a neurologické.
Délka: 90 min.