Veronika Ambrozy: Jak mluvit o změně klimatu s dětmi a dospívajícími?

Veronika Ambrozy: How Do We Talk to Children and Teens About Climate Change?

Adaptaceworkshop
Naše planeta a její klima se mění. Jak o stavu životního prostředí a jeho budoucnosti mluvit s dětmi?
Změna klimatu přináší mnoho důsledků pro náš život a ještě více pro život našich dětí. Jak dětem vysvětlit, o co jde, tak, aby se s tím dokázaly vyrovnat? Jaké znalosti, dovednosti a postoje potřebují získat od rodičů a vyučujících? Workshop je určen pro pedagogy a rodiče dětí školního věku.
Délka: 90 min.