LARP: Olomouc 1642

LARP: Olomouc 1642

450 let UPPerformance
NUTNÁ REZERVACE

LARP, který Vám zde nabízíme je koncipován i pro diváka bez předchozí zkušenosti s tímto stále novým kulturním fenoménem. Kostým a veškeré rekvizity Vám budou na začátku zapůjčeny v úvodu přestavení, kdy získáte i všechny důležité informace o průběhu následujícího zážitku.

Příběh:
Píše se rok 1642. V Evropě zuří válka, jež vypukla před čtyřiadvaceti lety. Nebylo tomu ještě ani pět úplňků, kdy Olomouc během čtyř dní podlehla útoku švédských vojsk generála Torstensona. V ulicích panuje chaos a ze smradu mršin dobytka, který sem dobyvatelé nahnali, se začal šířit mor. Jezuitská církev měla být plenění a rabování ušetřena. Spolehlivost dohod je ovšem mizivá.

Více informací o LARPu:
LARP (Live Action Role Playing) je specifický druh divadla s mimořádnou až absolutní mírou imerze a prožitku. Rozdíl mezi divákem a hercem se maximálně stírá. Každý účastník na začátku představení získává vlastní roli v příběhu, jehož průběh a výsledek ovlivňuje a dotváří vlastními činy. LARP není postaven na předem stanoveném textu, ale na konkrétní situaci v níž se postavy nacházejí a na improvizaci diváků na základě motivací, cílů a charakterů, jež získají ve své roli.
Délka: 180 min.