Matěj Frank: Dialog

Matěj Frank: Dialogue

Doprovodný programvýstavaEnglish friendly
Jaké jsou průniky hlukových ploch a zvukových detailů Olomouce? Jak zní město přes den? A jak v noci? Podobně jako dlaň přiložená k uchu, i Monology přirozeně zesilují zvuky v našem blízkém i vzdáleném okolí.
Přibližují hluky městské zvukové krajiny, ale umožňují také naslouchání malým zvukům kolem nás. Dávají vyznít zvukovému prostředí, které bývá upozaděno prostředím vizuálním. Tvarově i funkčně Monology navazují na akustické lokátory používané v předradarové éře k lokalizaci nepřátelských letadel nebo na jednoduchá naslouchadla pro nedoslýchavé. Monology také umožňují vzdálenou i blízkou komunikaci. Otázkou tak zůstává, zda se ze dvou Monologů může stát Dialog?