Mezidruhový robotický sex + Konstanta

Interspecies Robot Sex + Constant

Mezinárodní soutěžfilmEnglish friendly
Mezidruhový robotický sex
Miriam Simun | USA | 2022 | 20’
Jak budou lidé (a jejich roboti) pokračovat v rozmnožování ovoce, až včely zmizí? Zkoumání dvou reakcí na poruchu zhroucení včelstev – souhrn sil, které ohrožují zánik medonosných včelstev, na nichž je závislý globální zemědělský systém.

Konstanta
Sasha Litvintseva, Beny Wagner | United Kingdom | 2021 | 40’
Jaké sociální, politické a především mocenské zájmy stály za tím, že vznikla standardizovaná jednotka metru? A proč se jim podvolujeme i o staletí později?
Délka: 90 min.