Michaɫ Patycki: Slunce

Michal Patycki: The Sun

Doprovodný programvýstavaEnglish friendly
Je nad slunce jasné, že neobnovitelné zdroje jednou pohasnou. Kdyby se to stalo Slunci, čekal by planetu poslední týden života. Jaká tma ale nastane, až vyčerpáme své vlastní hlubiny?

Slunce. Fundamentální zdroj energie. Žhne. Vybuchuje. Sálá. Vysiluje se. Spaluje samo sebe pro život ostatních. Podobnou oběť na sebe bere také nitro Země vyčerpané těžbou černého uhlí. Tam, kde sluneční paprsky nedosahují, lopotí se jedinci získáváním energetických zdrojů pro komfort zbytku populace. Projekt Slunce byl inspirován článkem o horníkovi Staszku Ziębovi, uveřejněným v polovině 50. let 20. století ve slezském týdeníku Panorama. Zaznamenává proceduru využívající sluneční lampy jakožto kompenzaci nedostatku denního světla v dolech. Soubor Slunce reaguje na problematiku těžby vědecko-fantastickým záznamem pořízeným v prostředí experimentálního dolu Barbara v polském Mikulově a také mikroskopickými fotografiemi uhlí vizuálně připodobněnými Slunci. Kriticky uvažuje nad možnou apokalypsou způsobenou drancováním, ale nabízí také netradiční pohled na energetické spojitosti.