Milan Kruml: Popularizace vědy v československé televizi

Milan Kruml: Popularization of Science on Czechoslovak Television

Věda na ČTpřednáška
Stručný pohled na původní populárně-vědecké programy v nabídce ČST od jejího vzniku až do konce roku 1989.
Mediální analytik Milan Kruml pohovoří mimo jiné o tematické šíři dobové programové nabídky v jednotlivých desetiletích. Podívá se zblízka zejména na tvůrčí postupy a jejich proměny. Dotkne se ale i ideologických omezení v době normalizace a nabídne také ukázky z některých významných pořadů či cyklů. Pokusí se také vysvětlit, jak si pojem populárně-vědecké pořady vykládalo vedení ČST a jak její diváci.
Délka: 60 min.