Miroslav Kutal: Evoluční lesy v Česku – jak chránit biodiverzitu v lesích?

Miroslav Kutal: Evolutionary Forests in the Czech Republic – How to Protect Biodiversity in Forests?

Adaptaceprocházka
České lesy byly silně poznamenány staletími intenzivního hospodaření s důrazem na produkci. Přesto se i v naší krajině zachovaly ostrůvky lesů s pestrou druhovou skladbou, často chráněné v rezervacích.
Staráme se o ně dostatečně? A potřebují lesy péči? Potřebujeme v lesích hospodaření, abychom zajistili co nejvyšší biodiverzitu, nebo je vhodnější lesy ponechat spontánním procesům bez zásahu člověka? Jak biodiverzitu ovlivňuje probíhající klimatická změna, způsobující masivní schnutí lesů napadených kůrovcem? Průvodcem bude Miroslav Kutal z Ústavu ekologie lesa MENDELU a odborný garant programu Hnutí DUHA Šelmy. Na procházku budete potřebovat dvě 15 minutové jízdenky nebo jednu celodenní.
Délka: 150 min.